Themanummer : Tussen feit en fictie

Inhoud:

Een feilloos geheugen bestaat niet

Cameraman onder de nazi’s : Hoe onderscheid je echte herinneringen van pseudoherinneringen?

Herinneringen aan Iwan : De processen tegen John Demjanjuk

Duizenden Westerborken

Het verhaal achter de praalwagens : De vroege herinneringscultuur verbeeld

Referentie: 
Dr. Froukje Demant, Dr. Ilse Raaijmakers, Renske Krimp MA, Frank van der Elst MA (Redactie) | 2018
In: Onderzoek uitgelicht, ISSN 2213-6177 | Amsterdam : Nationaal Comité 4 en 5 mei
https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/tussen-feit-en-fictie/
jaargang 7, nummer 7, november 2018
Trefwoorden: 
arbeidsinzet, geheugen, herdenkingen, herinneren, herinneringen, Herinneringscultuur, Ivan Demjanjuk, Kamp Westerbork, oorlogsmisdaden, Proces Demjanjuk, Tweede Wereldoorlog (1939-1945)