Themanummer: Rijk en veiligheidsregio’s – samen sterker

Thema: Rijk en veiligheidsregio’s – samen sterker 4 Veiligheidsregio’s versterken crisisbeheersing bij overstromingen 6 Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten 9 Bovenregionale samenwerking tussen Defensie en veiligheidsregio’s 12 Bescherming en veerkracht vitale infrastructuur: The Scottish way 13 Kwaliteit en Vergelijkbaarheid 14 Professionalisering crisisbeheersing Bevolkingszorg 15 Nieuw model Grootschalige Geneeskundige Bijstand 16 Plannen die het verschil maken 18 Van regeltoepassing naar risicogerichtheid 19 Bescherming burgers en bedrijven tegen rampen en crises 23 Een stevige gemeenschappelijke informatievoorziening in 2020 26 De Franse slag – een balans 28 (Dreigend) terrorisme: uitdagingen voor crisismanagement 30 Anticiperen zonder nauwkeurige voorspellers 32 VN Wereldrampenconferentie Sendai Japan 33 Noodmaatregelen bij natuurrampen en risicobeheersing in China 38 Crisiscommunicatie wiki voor professionals 40 Superpromoters in risico- en crisiscommunicatie 45 De rampenbestrijding in Caribisch Nederland doorgelicht

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
2015
47 p. | Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Crisisbeheersing
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2015/02/26/magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2015-nr-1.html
Trefwoorden: 
Aanbevelingen, beleid, crises, crisisbeheersing, crisismanagement, Jihadisme, modellen, overheid, overheidsbeleid, politiek, psychosociale gevolgen, radicalisering, rampen, Rampenbestrijding, samenwerking, terrorisme, veiligheidsdiensten, Veiligheidsregio's