Terugkeerders in beeld

Dreiging terugkeerders in potentie groot


Personen die terugkeren van een verblijf in een jihadistisch strijdgebied vormen een belangrijk onderdeel van de bredere jihadistische dreiging tegen Nederland. De dreiging die uitgaat van terugkeerders is potentieel groot en kan variëren van radicalisering en rekrutering van personen tot het voorbereiden en plegen van aanslagen. Ook een relatief kleine toename van het aantal terugkeerders kan leiden tot een grotere dreiging voor de Nederlandse nationale veiligheid.

De AIVD verwacht dat het aantal terugkeerders naar Europa de komende tijd stijgt. Dit geldt ook voor het aantal Nederlanders dat na een verblijf in het strijdgebied in Syrië en Irak terugkeert. Hoewel het verloop van de terugkeer moeilijk te voorspellen is, verwacht de AIVD dat deze terugkeer eerder druppelsgewijs zal verlopen dan met grote aantallen tegelijk. Aanleiding voor de toename van het aantal terugkeerders is dat jihadistische strijdgroepen in Syrië en Irak steeds verder in het nauw worden gedreven.

Met name de terroristische groepering Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS) verliest terrein. De leefomstandigheden in het zogenoemde kalifaat van ISIS verslechteren steeds verder door bombardementen en een tekort aan basisvoorzieningen zoals goedegezondheidszorg.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) | 2017
6 pagina's | Den Haag : Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
https://www.aivd.nl/binaries/aivd_nl/documenten/publicaties/2017/02/15/aivd-publicatie-terugkeerders-in-beeld/Terugkeerders+in+beeld+NL.pdf