Terugblik op de klachtbehandeling door defensie

 

In zijn rapportbrief van 15 december 2016 heeft de Veteranenombudsman zich kritisch uitgelaten over de klachtbehandeling door het Ministerie van Defensie (verder te noemen Defensie). Hij concludeerde dat er een structureel probleem bestond in de klachtbehandeling bij Defensie. Het structurele probleem kwam naar voren in de klachtherkenning, de voortvarende behandeling van klachten, het persoonlijk contact met de klager en de registratie van klachten. Hij deed de minister aanbevelingen om tot verbetering van de klachtbehandeling te komen.

Ook kondigde hij aan om een vinger aan de pols te houden door de invoering en toepassing van de nieuwe Klachtenregeling Defensie te monitoren. Deze regeling werd ingevoerd in juli 2016, omdat de minister zelf ook was gebleken dat de voormalige Klachtenregeling 2014 op een aantal punten onduidelijk was. Met de invoering van de nieuwe Klachtenregeling Defensie in juli 2016 beloofde de minister beterschap.

In deze terugblik kijken we of onze aanbevelingen uit de rapportbrief zijn opgevolgd, en hoe de nieuwe klachtenregeling in de praktijk werkt.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Reinier van Zutphen | 2018
8 pagina's | [Den Haag] : Nationale Ombudsman / Veteranenombudsman
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/2018033%20Terugblik%20op%20klachtbehandeling%20door%20Defensie.pdf
RAPPORT 2018/033 - 6 JUNI 2018
Trefwoorden: 
defensie, ombudsman, veteranen