Supervisie in de GGz : een oriëntatie op de praktijk

Supervisie in de GGz bestaat uit 4 delen. Deel 1 is een algemene verkenning en oriëntatie op het werkveld. In deel 2 worden de voorwaarden voor supervisie besproken met aandacht voor onder meer de competenties waarover een supervisor moet beschikken en voor de stijlen van interactie en leren. Deel 3 gaat over de praktijk, zoals het supervisieproces en de supervisierelatie in de psychotherapie. In deel 4 wordt specifiek ingegaan op supervisie in de cognitieve gedragstherapie.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Ruud Beunderman en Fatima van der Maas (red.) | 2011
VIII, 204 p | Assen : Koninklijke Van Gorcum


Met lit. opg., reg
Trefwoorden: 
Geestelijke gezondheidszorg, supervisie, therapeutische relatie, gedragstherapie, psychotherapie, Cognitieve Gedragstherapie (CBT), methoden en technieken, opleidingen
Plaatsingscode: 
s7 SUP