Suïcide bij ambtenaren van politie : Frequentie, oorzaken en preventiemogelijkheden : Addendum

Het rapport “Suïcide bij ambtenaren van politie”1 is gebaseerd op 21 suïcides die tot 1 maart 2014 bij het Registratiepunt Suïcide Politie zijn aangemeld, onderzocht en geanalyseerd. In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is het Registratiepunt suïcides bij de politie en Koninklijke Marechaussee (KMAR) blijven registreren en onderzoeken tot 1 januari 2016.

Per 1 januari 2016 is de Nationale Politie opdrachtgever. Dit is gedaan, omdat een langere onderzoeksperiode meer zicht geeft op de hoeveelheid suïcides bij de politie en op de factoren die samenhangen met de suïcides. Dit addendum beschrijft aanvullende bevindingen op het rapport die zijn opgedaan in de langere onderzoeksperiode.

In dit addendum is beschreven welke bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit het rapport worden onderschreven door de aanvullende analyses en eventuele nieuwe informatie. Tevens is er aandacht voor aanbevelingen voor de politieorganisatie en KMAR over suïcide preventie gebaseerd op de aanvullende bevindingen.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
[Impact : partner in Arq Psychotrauma Expert Groep] | 2017
11 pagina's | [ Den Haag ] : Tweede kamer der Staten-Generaal
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document
Addendum op het rapport ‘Suïcide bij ambtenaren van politie’ [2014, Impact ; Arq Psychotrauma Expert Groep]
Affiliatie auteur(s):