Stoppen en helpen : een adequaat antwoord op kindermishandeling

Deze publicatie geeft een overzicht van kennis over diagnostiek en hulpaanbod en aandachtspunten voor het realiseren van een samenhangend hulpaanbod. De publicatie is bestemd voor professionals in onder meer de jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugd-ggz die te maken krijgen met gezinnen waar kindermishandeling is geconstateerd. Het helpt ze kindermishandeling te herkennen, in te schatten welke risico’s een kind loopt, te achterhalen waarom ouders hun kind mishandelen en wat dat vervolgens voor de in te zetten hulp betekent.
'Stoppen en helpen' geeft ook informatie over effectieve hulpvormen en handvatten voor het maken van een veiligheids- en hulpverleningsplan.
Daarnaast doen de auteurs aanbevelingen over hoe er in samenwerking met andere instellingen een samenhangend zorgaanbod te realiseren is voor gezinnen waar kindermishandeling aan de orde is. Een aparte checklist zet belangrijke onderwerpen daarvoor op een rij.


Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Ingrid ten Berge, Anne Addink, Mariska de Baat, Cora Bartelink, Jessica van Rossum, Anneke Vinke | 2012
174 pagina's | Utrecht : Nederlands Jeugd Instituut
http://www.swpbook.com/1603#.VvuTVP5f2ig

Met literatuuropgave
Trefwoorden: 
kindermishandeling, kinderen, ouders, gezinnen, veiligheid, psychosociale hulpverlening, diagnostiek, interventies, Handreikingen
Plaatsingscode: 
s8.5 STOP