Stichting Pelita als brug tussen de Indische en Molukse doelgroep en zorg en welzijn : Aandacht voor context en cultuur in de zorg

De drempel om hulp in te schakelen kan voor Indische en Molukse ouderen hoog zijn. Schaamte en wantrouwen, het niet tonen van zwaktes en terughoudendheid om hulp in te schakelen buiten de eigen familie zijn diepgewortelde cultuurspecifieke
kenmerken bij deze ouderen. Stichting Pelita heeft zich in 2019-2021 ingezet om een brug te slaan tussen de doelgroep, gemeentes en zorg- en welzijnsinstellingen. 

 

Op die manier heeft Pelita de toegang tot en de beschikbaarheid van passende ondersteuning en zorg helpen verbeteren.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
2021
In: Impact Magazine ; ISSN: 2543-2591 | 5 | 4 | december | 25-26 | Diemen : ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld
https://oorlog.arq.org/nl/impact-magazine-themanummer-identiteit-2021-nr-4
Trefwoorden: 
cultuur, Cultuursensitieve hulp, cultuurverschillen, Indische Naoorlogse Generatie (INOG), Indische Nederlanders, Molukkers, naoorlogse generatie, organisaties, ouderen, Stichting Pelita, welzijn, zorg
Affiliatie auteur(s):