Standpunt : Een alternatief Kinderpardon dat recht doet aan kinderen

Met dit standpunt presenteert de Kinderombudsman een alternatief Kinderpardon. Dit is nodig omdat het Kinderpardon in zijn huidige vorm geen recht doet aan de kinderen waarvoor de regeling is bedoeld. Slechts een kleine minderheid van alle aanvragers heeft onder de definitieve regeling een verblijfsvergunning gekregen. Dit terwijl alle kinderen die een aanvraag indienden aan de belangrijkste voorwaarde voldeden: ze woonden allemaal al tenminste vijf jaar in Nederland en hadden hier hun leven opgebouwd.

De gedachte achter het huidige Kinderpardon is dat het weigeren van een verblijfsvergunning na vijf jaar vrijwel altijd tegen het belang van het kind indruist, omdat gedwongen terugkeer na de termijn van vijf jaar vrijwel altijd schadelijk is voor diens ontwikkeling. De Kinderombudsman onderschrijft dit uitgangspunt. De basis van de huidige regeling is dus goed; het zijn de beperkende voorwaarden die maken dat het Kinderpardon in zijn huidige vorm geen recht doet aan kinderen.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Margrite Kalverboer | 2017
12 pagina's | [Den Haag] : De kinderombudsman
https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/StandpuntAlternatiefKinderpardon.pdf