Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Er is sprake van SOLK als iemand lichamelijke klachten heeft die langer dan enkele weken duren en waarbij na adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart. Het kan ook gaan om klachten waar wel een lichamelijke aandoening aan ten grondslag ligt, maar waarbij de klachten ernstiger of langduriger zijn of het functioneren sterker beperkt is dan op grond van de aandoening verwacht mag worden.

SOLK worden als onderdeel van een continuĆ¼m gezien, waarbij aan de ene kant van het spectrum de kortdurende SOLK staat die veel in de eerste lijn worden gezien en behandeld en aan de andere kant de ernstige SOLK die in de psychiatrie en multidisciplinaire centra worden behandeld.

Trefwoorden: 
behandeling, SOLK, somatiek, Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK), Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)