Soldaten voor de vrede

Op 5 mei 1948 zag vredesinitiatief Pax Christi het licht. Als drijvende kracht achter het massale protest tegen de plaatsing van kernwapens in Nederland in de jaren tachtig vergaarde zij grote bekendheid. Daarna verdween zij uit het spotlicht, om zichzelf opnieuw uit te vinden als aanjager van lokaal vredeswerk in conflictgebieden.

 

In mei 1998 vierde de katholieke vredesbeweging Pax Christi haar 50-jarige jubileum. Opgericht door een klein clubje enthousiaste jongeren vormde het initiatief al gauw een belangrijk onderdeel van de bredere internationale vredesbeweging die na de Tweede Wereldoorlog was ontstaan. In de loop der jaren groeide Pax Christi Nederland uit tot een in binnen- en buitenland gerespecteerde beweging. Hoogtijdagen waren de jaren tachtig, toen Pax Christi samen met het in 1966 opgerichte Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) het hart vormde van de befaamde campagne tegen de plaatsing van 48 kruisraketten in Nederland.

Referentie: 
Maarten van den Bos | 2022
In: WO2 : Onderzoek uitgelicht ; ISSN: 2213-6177 | 11 | 3 | Juni
https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/vechten-voor-vrijheid/soldaten-voor-de-vrede/
Trefwoorden: 
Genocide, organisaties, religies, Vrede