Sociale kaart : Landelijk overzicht interculturele ggz en maatschappelijke ondersteuning

Een sociale kaart geeft een overzicht van organisaties die diensten, producten en activiteiten aanbieden voor een specifieke doelgroep. ARQ Kenniscentrum Migratie biedt in deze sociale kaart een landelijk overzicht van cultuursensitieve organisaties die ggz of maatschappelijke ondersteuning bieden.   

 

De talen die in deze sociale kaart per organisatie worden genoemd, worden  gesproken door medewerkers van de betreffende organisatie. Het is ook mogelijk om een tolk in te schakelen. Sinds 1 januari 2022 worden tolken voor volwassen  cliënten in de ggz vergoed. Wilt u weten hoe u een tolk inschakelt? Kijk dan op www.zoschakeltueentolkin.nl

 

Deze cultuursensitieve sociale kaart geeft een globaal overzicht. Ontbreekt er  volgens u een zorgorganisatie die cultuursensitief werkt? Neem contact op met ARQ Kenniscentrum Migratie via kc-migratie@arq.org.   

 

Over ARQ Kenniscentrum Migratie

ARQ Kenniscentrum Migratie streeft naar optimale psychosociale ondersteuning van vluchtelingen, (ex-)asielzoekers en migranten. Om dit doel te bereiken  richten wij ons op het verbeteren van de kwaliteit en samenhang van de zorgketen, de inzet van preventieve interventies, vroegsignalering van psychische klachten en het optimaliseren van effectieve curatieve zorg. Onze ruime kennis en ervaring met cultuursensitieve, curatieve behandelmethoden gericht op psychotrauma, delen  wij via kennisdisseminatie en deskundigheidsbevordering.  

Referentie: 
ARQ Kenniscentrum Migratie | 2023
84 pagina's | Diemen : ARQ Kenniscentrum Migratie
https://arq.org/sites/default/files/2023-07/ARQ%20Sociale%20kaart%20landelijk%20juli%202023.pdf
Trefwoorden: 
asielzoekers, behandeling, cultuur, Geestelijke gezondheidszorg, hulpverleners, maatschappelijk werkers, medische beroepen, migranten, Nederland, paramedische beroepen, psychotrauma (nl), vluchtelingen
Affiliatie auteur(s):