Sociaaleconomische verschillen in het risico op psychosociale problemen bij kinderen in regio Kennemerland. Welke factoren verklaren deze verschillen? Samenvatting voor gemeenten.

Dit onderzoek laat zien dat kinderen van ouders met een lage sociaaleconomische status (SES) uit de regio Kennemerland vaker risico lopen op psychosociale problemen dan kinderen van ouders met een hoge SES, ongeacht of SES wordt gemeten met opleiding, werk of rondkomen. Zowel kennis als materiële middelen van ouders spelen dus een rol bij het optreden van psychosociale problemen bij kinderen. Kinderen liepen het grootste risico op psychosociale problemen als ouders moeite hadden met rondkomen, gevolgd door de afwezigheid van een betaalde baan voor beide ouders. Dit onderzoek laat ook zien welke ouder– en kind-factoren kunnen verklaren waarom kinderen van ouders met een lage SES vaker risico lopen op psychosociale problemen. Kinderen van ouders met een lage SES hebben vaker problemen in het gezin en een ongezonde leefstijl, wat weer samenhangt met een hoger risico op psychosociale problemen bij kinderen. Op basis van dit onderzoek wordt geadviseerd een integrale aanpak te hanteren bij het terugdringen van sociaaleconomische verschillen in psychosociale problemen bij kinderen, die zich zowel richt op de SES van de ouders als op de ouder- en kind factoren die een rol spelen bij deze verschillen. Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Camille ten Velden, Daniëlle Kramer, Mariëtte Hoogsteder | 2019
5 | Haarleem en Amsterdam: GGD Kennemerland en UMC—locatie VUmc
https://www.vumc.nl/web/file
Trefwoorden: 
Geestelijke gezondheid, kinderen, psychosociale problematiek, risicofactoren