Slapende honden : Het voorbereidingsverhaal traumaverwerking

Chronisch getraumatiseerde kinderen die in hun gezin van herkomst mishandeld werden, zijn soms moeilijk te motiveren voor traumabehandeling. Ze zijn erg loyaal aan een ouder of willen deze ouder niet overstuur maken. Ze weten niet of ze wel over hun trauma’s mogen praten, voelen zich schuldig en schamen zich. Deze barrières kunnen worden opgeruimd door met hun biologische ouders een voorbereidingsverhaal traumaverwerking te maken, waarin de ouders hun visie beschrijven op wat er is gebeurd, wie daarvoor verantwoordelijk was en wat hun intenties waren. Dat verhaal wordt vervolgens in bijzijn van de ouders aan het kind voorgelezen. De aanmoediging van ouders om met de nare herinneringen aan de slag te gaan, geeft het kind mandaat en blijkt vaak een cruciale factor om het ontvankelijk te maken voor traumaverwerking. Het is onze taak goed te luisteren naar ouders en hen te helpen de juiste woorden te vinden om deze boodschap over te brengen naar hun kind.

 Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Arianne Struik, Caroline Dierkx & Mirjam Pijpers | 2020
In: Systeemtherapie; ISSN 0924-3631 | 32 | 1 | maart | 25-40
https://www.tijdschriftsysteemtherapie.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/ST-32-1-25/Slapende-honden
Trefwoorden: 
causaliteit, kinderen, kindermishandeling, ouders, psychotrauma (nl), therapie, traumatische ervaringen