Slachtofferschap van huiselijk geweld : Prevalentieonderzoek naar de omvang, aard, relaties en gevolgen van slachtoffer- en plegerschap

In 2010 heeft het WODC het laatste prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld uitgevoerd. Een overkoepelend syntheserapport (Van der Veen & Bogaerts, 2010) werd opgesteld op basis van verschillende deelonderzoeken naar de omvang van huiselijk geweld met behulp van een vangsthervangst methode (Van der Heijden, Cruyff, & Van Gils, 2009), zelfrapportage van slachtoffers met behulp van een online panel en verdiepende face-to-face interviews met slachtoffers (Van Dijk, Van Veen, & Cox, 2010) en zelfrapportage van plegers met behulp van een online panel en secundaire analyse van reclasseringsdata (Van der Knaap, El Idrissi, & Bogaerts, 2010). 

Dat onderzoek uit 2010 is herhaald waarbij deels gebruik wordt gemaakt van dezelfde methoden en technieken, maar deels ook aangepaste en nieuwe deelonderzoeken worden uitgevoerd. Het onderhavige onderzoek is een deelonderzoek uit dit meeromvattende onderzoek. Het doel van dit deelonderzoek is om de aard en omvang van slachtoffer- en plegerschap van huiselijk geweld in Nederland te schatten op basis van zelfrapportage-onderzoek onder de Nederlandssprekende bevolking (18+), en daarbij voor zover mogelijk ook te rapporteren over de eventuele ontwikkeling daarin sinds het vorige onderzoek uit 2010. 

Dit rapport doet verslag van de analyses met betrekking tot de aard en omvang van huiselijk geweld. Het WODC heeft de volgende vraag geformuleerd: Wat is, op basis van zelfrapportage, de actuele aard en omvang van huiselijk geweld in Nederland en hoe heeft dit zich ontwikkeld sinds het vorige prevalentieonderzoek? Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Lienja van Eijkern, Róisín Downes, & René Veenstra | 2018
155 pagina's | [Den Haag] : Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/02/05/slachtofferschap-van-huiselijk-geweld/slachtofferschap-van-huiselijk-geweld.pdf
Trefwoorden: 
huiselijk geweld, Onderzoek, prevalentie