Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS)

Uit evaluaties van Nederlandse crisissituaties en rampen van de afgelopen tien jaar komt naar voren dat de snelheid waarmee verwanten van slachtoffers geïnformeerd worden, moet verbeteren. Voor verwanten van slachtoffers telt elke minuut, elk uur. Vanuit dit besef streven alle professionele hulpverleners er naar sneller informatie over familieleden te geven die (mogelijk) betrokken zijn bij een crisis. Het veiligheidsberaad heeft op 23 november 2012 het besluit genomen om een landelijke voorziening te regelen voor slachtofferregistratie en verwanteninformatie.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Nicole Groen, Mathijs Paf, Fanny de Swarte | 2013
In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing = ISSN 1875-7561 | 11 | 1 | februari | 40-42

Trefwoorden: 
rampen, crisissituaties, slachtoffers, families, hulpverleners, communicatie, informatievoorziening, Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS)