Simulatie onder slachtoffers van schokkende gebeurtenissen: een pleidooi voor onafhankelijk onderzoek naar de echtheid van psychische klachten in schadevergoedingsprocedures

Schokkende gebeurtenissen, zoals (natuur)rampen, ernstige (verkeers)ongevallen en blootstelling aan (de gevolgen van) geweld in oorlogssituaties en daarbuiten kunnen ernstige psychische klachten bij het slachtoffer en personen in zijn of haar omgeving veroorzaken. Zulke klachten zullen voor financiƫle vergoeding in aanmerking komen. Enerzijds kan het hierbij gaan om vergoeding van materiele schade en anderzijds om vergoeding van immateriƫle schade. In het eerste geval gaat het bijvoorbeeld om de kosten die men heeft moeten maken voor de behandeling van de klachten- bijvoorbeeld omdat die niet (volledig) werden vergoed door de zorgverzekeraar - of het verlies van inkomsten door tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg van klachten. In het tweede geval gaat het om een vergoeding van het geestelijk letsel zelf. In deze bijdrage zal ik stilstaan bij de mogelijkheid dat slachtoffers hun psychische klachten simuleren om aanspraak te kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Maarten Kunst | 2014
In: Recht der werkelijkheid : tijdschrift voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht, ISSN 1380-6424 | 35 | 2 | 7-23
http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtderwerkelijkheid/2014/2/RdW_1380-6424_2014_035_002_002
Trefwoorden: 
diagnostiek, Diagnostisch onderzoek, geweldsgetroffenen, Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), Psychische klachten, psychodiagnostiek, psychotrauma (nl), recht, rechtspositie, schokkende gebeurtenissen, Simulatie, slachtoffers, tests, vergoedingen, werkloosheid, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), wetgeving