Richtlijn : Signaleren traumagerelateerde problemen

In de jeugdhulp en jeugdbescherming valt het woord ‘trauma’ soms snel, maar wat bedoelen we er precies mee? Hoe zien normale én afwijkende reacties van kinderen en jongeren op ingrijpende gebeurtenissen eruit? Hoe ondersteunen jeugdprofessionals daarbij? Wanneer zet je een signaleringsinstrument in? Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor het signaleren van traumagerelateerde klachten en het toeleiden naar passende zorg.

 

 

Referentie: 
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) | 2021
Utrecht : Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) ; Nederlandse vereniging van pedagogen onderwijskundigen (NVO) ; de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/trauma/
Trefwoorden: 
handleidingen, Ingrijpende gebeurtenissen, jeugd, Jeugdzorg, jongeren, maatschappelijk werkers, psychologen, Richtlijnen, traumatische ervaringen, Vroegsignalering