Rapportage 'Politie in aanraking met veteranen'

Uit de dagelijkse politiepraktijk zijn verschillende gevallen bekend waarbij de contacten van de politie met een veteraan niet altijd positief verliepen en de gebeurtenis uiteindelijk escaleerde tot een ingrijpend incident. Vanuit de basispolitiezorg is de vraag gerezen of er in de contacten die de politie met veteranen heeft een trend te ontdekken is, en of er op grond van die trend wellicht specifiek beleid gemaakt moet worden met aanwijzingen voor de politieambtenaar hoe met veteranen om te gaan.
De politieregio Kennemerland heeft onlangs het initiatief genomen om dit met de Politieacademie en het Veteraneninstituut te onderzoeken. Doel van het onderzoek was aan te tonen of de inzet die de politie pleegt ten aanzien van veteranen meer is dan op zich zelf staande incidenten. In deze rapportage zijn de resultaten van het onderzoek door de Politieacademie weergegeven.


Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Stuurgroep ‘Politie in aanraking met veteranen’ | 2011
5 p. | Doorn : Stuurgroep 'Politie in aanraking met veteranen'
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2011/06/20/aanbiedingsbrief-bij-rapport-contact-politie-en-veteranen

Stuurgroep 'Politie in aanraking met veteranen'
Trefwoorden: 
veteranen, politie, criminaliteit
Plaatsingscode: 
s8.2 RAP Wordt niet uitgeleend