Rampen in het leven van alledag, het alledaagse leven van rampen

Op 9 oktober jl. hield Georg E. Frerks, voormalig hoogleraar Rampenstudies aan de Universiteit van Wageningen,zijn afscheidsrede als hoogleraar Rampenstudies aan de Wageningen Universiteit. Daarin stelde hij dat rampen een alledaags verschijnsel zijn geworden. Verder stond hij onder meer stil bij het begrip veerkracht dat bij de theorievorming en beleidspraktijk van rampen een steeds belangrijker plaats inneemt. Tenslotte introduceerde hij het begrip rampencultuur dat aangeeft hoezeer rampen verknoopt zijn geraakt met het leven van alledag. In deze bijdrage beperkt hij zich tot de alledaagsheid van rampen en de betekenis van veerkracht en hoe daarmee om te gaan.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Georg E. Frerks | 2014
In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing = ISSN 1875-7561 | 12 | 5 | 44-45
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2014/10/22/magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-5.html
Trefwoorden: 
beleid, cultuur, dagelijks leven, rampen, samenleving, theorieen, veerkracht