Radicalisering voorkomen en tegengaan : vier voorbeelden van aanpakken uit de praktijk

Professionals werkzaam bij gemeenten, politie, welzijns-, onderwijs- en maatschappelijke organisaties krijgen te maken met radicalisering. Zij zoeken daarom informatie hoe radicalisering te voorkomen of tegen te gegaan. Concrete praktijkvoorbeelden zijn echter vaak lastig vindbaar. Daarbij zijn de voorbeelden die er zijn, veelal lokaal en projectmatig van karakter. Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) beschreef begin 2016 dertien praktijkvoorbeelden die de afgelopen tien jaar in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast om radicalisering van islamitische jongeren te voorkomen.

Vijf van deze interventies (DIAMANT, Bondgenoten, Vechten voor Vrede, Hulplijn Radicalisering en Weerbaar Opvoeden) zijn inmiddels versterkt en overdraagbaar gemaakt waardoor ook andere organisaties of gemeenten ermee aan de slag kunnen. In aanvulling hierop beschrijft KIS nu vier nieuwe praktijkvoorbeelden. Dit zijn: de campagne Dare to be Grey, de training Omgaan met extreme idealen, de Roadshow Persvrijheid en een training voor sleutelfiguren binnen de Koerdisch-Nederlandse gemeenschap. Deze vier praktijkvoorbeelden richten zich op uiteenlopende doelgroepen, hebben diverse doelstellingen en maken gebruik van verschillende methodes.

De selectie van de praktijkvoorbeelden vond plaats op basis van inhoud en diversiteit, met als belangrijkste doelstelling te laten zien wat er zoal wordt gedaan als het om interventies tegen radicalisering gaat. De selectie heeft nadrukkelijk niet plaatsgevonden op basis van (bewezen) effectiviteit. Dit soort evaluatieonderzoek ontbreekt immers veelal voor interventies die zich richten op het voorkomen van radicalisering. De genoemde praktijkvoorbeelden vormen dan ook geen blauwdruk voor een effectieve aanpak, maar geven inzicht in geleerde lessen uit de praktijk. Ook kan contact worden gelegd met de ontwikkelaars van deze interventies om ervaringen uit te wisselen.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Rozetta Meijer | 2017
11 pagina's | Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/radicalisering-voorkomen-en-tegengaan-4-voorbeelden.pdf
ISBN 978-90-5830-812-2