Radicalisering onder jongeren

De auteurs opperen de conclusie dat sympathie voor moslim- of rechtsradicaal gedachtegoed met name een grote kans van ontstaan heeft wanneer fundamentele aspekten omtrent levenssituatie van de jongere en zijn groep door hem als onrechtvaardig wordt waargenomen. Samen met gevoeligheid voor onzekerheid en ervaren groepsbedreigingen kan dit gemakkelijk leiden tot extern gerichte negatieve emoties zoals boosheid en intenties tot en daadwerkelijk verrichten van radicaal en gewelddadig gedrag. De psychologie van onrechtvaardigheid en groepsgedrag lijkt belangrijke aanknopingspunten te bieden om radicaliseringprocessen en terrorisme beter te begrijpen.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Kees van den Bos, Annemarie Loseman, Bertjan Doosje | 2012
In: Groepen : tijdschrift voor groepsdynamica en groepstherapie = ISSN 1871-1146 | 7 | 1 | maart | 5-19
Trefwoorden: 
agressie, beeldvorming, cultuur, demografie, emoties, gedrag, groepen, identiteit, jongeren, maatschappij, Nederland, Onderzoek, Onrechtvaardigheid, radicalisering, terrorisme