Radicalisering : in het spoor van root-causes en kleinmenselijkheid: Terrorismedreiging vanuit een existentieel gezichtspunt

De aanslagen in Frankrijk en Denemarken en de dreiging aan de grenzen van fort Europa
etsen het gevaar van radicalisering en terrorisme op ieders netvlies. Logisch dat deze dreiging
vooral vanuit een veiligheidsperspectief wordt benaderd. Maar dat is niet het hele verhaal.
Mensen radicaliseren in specifieke maatschappelijke en persoonlijke omstandigheden. Er zit
onmiskenbaar een psychosociale, existentiële component in dat proces. Veel beleidsmakers en
professionals zien dat scherp. En toch mondt dit debat over ‘bonding and bridging’ vaak uit in
een verlammend wijzen naar ‘root-causes’ en de spreekwoordelijke ‘slechte jeugd’. Hoe moeten
we radicalisering nu eigenlijk zien? En vanuit welke aanvliegroute kunnen we constructief en
profijtelijk de extremistische uitwassen ervan tegengaan? In een poging een ingewikkeld debat te
verhelderen combineren Moors en Dückers verschillende perspectieven.

Referentie: 
Hans Moors, Michel Dückers | 2015
In: Cogiscope : tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld, ISSN 1871-1065 | 12 | 2 | juli | 2-7
https://oorlog.arq.org/sites/default/files/domain-50/documents/cogiiscope_2015_-_2-50-14987217221158805734.pdf
Trefwoorden: 
criminaliteit, discriminatie, extremisme, geweld, ideologieen, politiek, psychosociale problematiek, psychotrauma (nl), radicalisering, radicaliseringsproces, religies, risicofactoren, sociale steun, terrorisme, terroristen, vervreemding, wraak