Radicalisering, fanatisme en de Hofstadgroep

Radicalisering: een controversieel concept Met de aanslagen van 2004 in Madrid deed het “homegrown” jihadisme zijn intrede in Europa. Tegelijkertijd werd het concept “radicalisering” geïntroduceerd om deze nieuwste ontwikkeling van de terroristische dreiging te kunnen verklaren. Dertien jaar later staat radicalisering nog altijd centraal in ons denken over deze vorm van geweld. Maar ondanks de populariteit van het concept lopen de meningen over de bruikbaarheid ervan sterk uiteen. Welke opvattingen als radicaal worden gezien is inherent subjectief en er bestaat geen eenduidige definitie van radicalisering. Bovendien reduceren sommige interpretaties de complexe processen die tot deelname aan terrorisme kunnen leiden tot een simplistische en lineaire opeenvolging van stappen. Maar simplistisch of genuanceerd, vrijwel alle interpretaties van radicalisering leggen impliciet of expliciet een grote nadruk op de rol van ideeën. Het is maar de vraag of die nadruk terecht is.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Bart Schuurman | 2017
In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, ISSN 1875-7561 | 15 | 2 | 26-27
https://www.nctv.nl/binaries/Magazine%20Nationale%20Veiligheid%20en%20Crisisbeheersing%202017_2%20interactief_tcm31-258126.pdf