Psychotraumanet: privacy verklaring

Psychotraumanet  heeft deze privacy verklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij hechten aan de privacy van onze bezoekers. In het hierna volgende kunt u lezen hoe wij omgaan met informatie die wij via psychotraumanet  over onze bezoekers verkrijgen.

 

Psychotraumanet maakt gebuikt van cookies

Meer informatie over de toepassing hiervan vindt u op de pagina over het gebruik van cookies op psychotraumanet.

 

Informatie die automatisch in de log bestanden van onze server bijgehouden wordt

De server waarop onze website is ondergebracht, houdt log bestanden bij. Wij gebruiken de data uit deze log bestanden (IP adressen, browser types, bezoektijden, bezochte pagina's, bestanden die gedownload zijn) voor de volgende doeleinden:

 

  • Om problemen met de server te diagnosticeren.
  • Om anoniem statistische informatie te verzamelen over het gebruik van psychotraumanet met kwaliteitsverbetering als doel.

 

Met deze informatie proberen wij psychotraumanet  zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid. Wij gebruiken deze informatie niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

 

Formulieren

Op formulieren van psychotraumanet kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals bijvoorbeeld hun naam, e-mail en in enkele gevallen postadres. Deze informatie wordt gebruikt om verzoeken van de gebruikers af te handelen, om gebruikers conform hun wensen via e-mail in te lichten over nieuws en om indien nodig hierover met hen in contact te komen. We gebruiken deze informatie absoluut niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Wilt u uw gegevens inzien of wijzigen, log dan in en ga naar uw persoonlijke pagina. Wilt u uw gegevens laten verwijderen, mail dan met ons: psychotraumanet@arq.org.

 

Psychotraumanet bevat links naar andere websites

Wij streven een zorgvuldige selectie na in de door ons gepubliceerde links. Psychotraumanet  is echter niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

 

Kwaliteit en toegankelijkheid van de over u verkregen informatie

Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op psychotraumanet per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt hebt, kunt u inloggen op uw persoonlijke pagina van psychotraumanet of anders zich per e-mail wenden tot webmaster@arq.org

 

 

Contact over de website

Als u vragen heeft over deze privacy verklaring of over uw interactie met onze website kunt u zich per e-mail wenden tot webmaster@arq.org.