Psychosociale ondersteuning en zorg na een terreuraanslag

Aandacht voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg binnen ziekenhuizen is niet alleen van belang voor de zorg onder normale omstandigheden, maar ook voor de zorg onder de abnormale omstandigheden van een ‘mass casualty incident’.

De nadruk van dit artikel ligt op de psychosociale ondersteuning en zorg voor getroffenen van een terroristische aanslag. Er wordt ingegaan op verschillende typen getroffenen, hun mogelijke behoeften en (psychische) problemen en de voornaamste principes uit de multidisciplinaire richtlijn Psychosociale hulp bij rampen en crises. Deze richtlijn is door overheden, zorg- en dienstverleners en experts ontwikkeld, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Medische professionals in ziekenhuizen zijn vooral in de eerste uren en dagen na een aanslag betrokken bij de dienstverlening aan getroffenen. Het is een chaotische periode – met gebrekkige informatie over de toestand van (ernstig) gewonden, grote onzekerheid en bezorgdheid onder families en dierbaren, en maatschappelijke aandacht – die iets extra’s vraagt van zorgverleners en de ziekenhuisorganisatie.

Referentie: 
Dückers, M.L.A., Jacobs, J. | 2018
In: A&I Praktijkgerichte nascholing over perioperatieve geneeskunde | 10 | 4 | 17-23
https://www.a-en-i.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/psychosociale-ondersteuning-en-zorg-na-een-terreuraanslag
Trefwoorden: 
psychosociale hulpverlening, rampen, Richtlijnen, terrorisme, ziekenhuisverpleging, ziekenhuizen
Affiliatie auteur(s):