Psychosociale ondersteuning bij geüniformeerde beroepen: Werkt men volgens de richtlijn?

Medewerkers van politie, brandweer, ambulance en Defensie maken tijdens hun werk soms heftige gebeurtenissen mee. Dit komen ze over het algemeen goed te boven, mede door de ondersteuning vanuit collega’s en de organisatie. Om die ondersteuning optimaal vorm te geven, is in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie de ‘Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden’ ontwikkeld. Onlangs heeft Impact op verzoek de implementatie van deze richtlijn onderzocht. Doel was de diverse geüniformeerde diensten meer inzicht te geven in hun implementatieaanpak en in kaart te brengen of de feitelijke psychosociale ondersteuning overeenkomt met de richtlijn. Tijdens 21 semigestructureerde interviews en 10 focusgroepen is bovendien stilgestaan bij factoren die de implementatie beïnvloeden.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Nils Burger, & Michel Dückers | 2014
In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, ISSN 1875-7561 | 12 | 3 | 58
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/07/09/magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-3