Psychosociale gevolgen van isolatie en quarantaine : Informatie voor hulpverleners

Quarantaine is een voorzorgsmaatregel om verspreiding van een infectieziekte tegen te gaan. Een persoon die in quarantaine gaat is niet ziek, maar heeft contact gehad met een patiƫnt met een bewezen infectie of komt uit een gebied waar het virus wijdverspreid aanwezig is. We spreken van thuisquarantaine als iemand die niet ziek is thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon niet besmettelijk is voor anderen. Deze periode duurt maximaal 2 weken in het geval van het nieuwe coronavirus. De beoordeling en monitoring wordt door de GGD gedaan. De persoon in quarantaine verblijft thuis in een eigen ruimte. Als mensen in die periode niet ziek zijn geworden, wordt de quarantaine opgeheven. Samen met zijn of haar huisgenoten krijgen zij informatie over maatregelen die genomen moeten worden om eventuele besmetting te voorkomen.

Een persoon die in isolatie gehouden wordt, is ziek of er is een mogelijkheid dat die ziek is. Door isolatie kunnen deze patiƫnten anderen niet besmetten. Mensen kunnen thuis in isolatie blijven of in een ziekenhuis in isolatie behandeld worden. Dat hangt af van de ernst van de ziekteverschijnselen en de besmettelijkheid van de ziekte.

Referentie: 
ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises | 2020
2 pagina's | Diemen : ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises
https://www.impact-kenniscentrum.nl/sites/default/files/domain-26/documents/over_isolatie_en_quarantaine_v1.3_16032020-26-15843689091069254811.pdf
Trefwoorden: 
hulpverleners, isolatie, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), psychosociale gevolgen, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, stress
Affiliatie auteur(s):