Psychomotorische therapie : lichaams- en bewegingsgerichte interventies in de ggz

Dit boek geeft een overzicht van de reikwijdte en de werking van psychomotorische therapie. In vijftien bijdragen wordt aandacht gegeven aan psychomotorische therapie bij uiteenlopende psychische klachten, waaronder depressie, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving, conversiestoornis, lage psychosociale weerbaarheid en chronische aspecifieke pijn. Elke bijdrage is voorzien van een behandelprogramma, werkwijze en verschillende casussen. Het boek is ingedeeld in drie delen: praktijk, onderzoek en richtlijnen, en plaatsen van herinnering.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
onder red. van Jan de Lange | 2010
XIV, 308 p | Amsterdam : Boom
https://www.boompsychologie.nl/product/433/Psychomotorische-therapie

Met lit. opg
Trefwoorden: 
therapie, psychotherapie, Psychomotorische Therapie (PMT), lichaamswerk, Geestelijke gezondheidszorg, depressie, agressie, seksueel geweld, psychosomatiek, Conversiestoornissen, chronische pijn, persoonlijkheidsstoornissen, gedragsstoornissen, verslaving, Psychosociale weerbaarheid
Plaatsingscode: 
s7.2 PSY | Impact