Psychologie & Gezondheid, Themanummer Trauma en cultuur

Allochtone slachtoffers van schokkende gebeurtenissen vormen een specifieke risicogroep voor de ontwikkeling van psychische klachten. Zo blijkt uit studies naar de psychosociale gevolgen van rampen dat getroffenen uit etnische minderheidsgroepen meer posttraumatische reacties na de ramp rapporteren in vergelijking met de getroffenen uit de dominante cultuur. Studies naar bijvoorbeeld de Buffalo Creek ramp in de VS (Green, Lindy, Grace & Leonard, 1992) en de Bijlmerramp (Carlier & Gersons, 1997) en de Vuurwerkramp in Nederland (Drogendijk et al., 2003) wijzen hierop. Verder kan op grond van bijna tweehonderd studies wereldwijd worden geconcludeerd dat PTSS voorkomt bij 40% van de vluchtelingen (Fazal, Wheeler & Danesh, 2005). Vluchtelingen (met een verblijfsvergunning) hebben 10 keer meer kans op PTSS dan de algemene bevolkingvan het land waarin zij zich vestigen; asielzoekers, dus zonder verblijfsvergunning, zijn nog kwetsbaarder (Toar, O’Brien & Fahey, 2009). Van arbeidsmigranten is het prevalentiecijfer voor PTSS niet bekend; een meta-analyse naar angststoornissen onder deze groep komt uit op 20% (Lindert, Von Ehrenstein, Priebe, Mielck& Brahler, 2009). Trauma en cultuur hebben dus specifiek raakvlakken, wat een themanummer op dit gebied rechtvaardigt. Centrale vragen zijn: Welke rol spelen cultuur en migratiecontext in de ontwikkeling en uiting van psychische problemen naar aan leiding van een psychotrauma? En zijn getraumatiseerde migranten en vluchtelingen gebaat bij reguliere evidence-based behandelvormen; en zo niet, hoe kunnen we hen dan het beste helpen? In zowel empirisch georiënteerde artikelen als aan de hand van meer beschouwende bijdragen wordt op deze vragen ingegaan. Om een zo compleet mogelijk beeld te geven is gekozen voor relatief veel en daardoor relatief korte bijdragen.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jeroen Knipscheer, Henriët van Middendorp, & Rolf Kleber | 2011
In: Psychologie & Gezondheid, ISSN 1873-1791 | 123-197 | 39 | 3 | augustus | Houten : Bohn Stafleu Van Loghum