In psychische nood: de vergeten last na een letsel. Naar een model om de psychische gevolgen van letsels te reduceren

In dit Whitepaper leest u hoe belangrijk VeiligheidNL, Erasmus MC, AMC Psychiatrie, AMC SEH, Trauma Unit AMC, AMC Kinder- en Jeugdpsychiatrie en VU Klinische Psychologie het vinden om psychische letsellast nader te specificeren en kwantificeren. Door allereerst meer inzicht in de omvang van dit probleem te verwerven, kunnen vervolgens de psychische gevolgen van letsels – dus ook de kosten – gereduceerd worden met bewezen effectieve interventies. Een eerste aanzet is hiervoor gegeven door de expertmeeting die in 2013 door VeiligheidNL is georganiseerd. Voor dit Whitepaper zijn bovendien de belangrijkste betrokken experts geïnterviewd, en is relevante literatuur geanalyseerd.

 

Op de volgende pagina’s beschrijven we de gezamenlijke ambitie om psychische gevolgen na
letsels door ongevallen en geweld terug te brengen. Daarbij richten we ons op twee doelstellingen:
(1) het bestaande letsellastmodel aanvullen met een psychische component en door ontwikkelen
tot het psychotraumamodel,
(2) preventie van het ontstaan van psychische klachten na ongevallen en geweld in de praktijk.

 

Aan de orde zal komen waarom dit een urgent onderwerp is, en om welke verborgen kosten en verzwegen leed het bij benadering gaat. Vroege herkenning en het ontwikkelen van nstrumenten voor screening zijn van groot belang, evenals vroege interventies ter voorkoming of vermindering van psychische letsellast. Deze moeten onderzocht en geëvalueerd worden, en bij voldoende effectiviteit ook geïmplementeerd.
Vooralsnog zijn er op dit gebied grotere en kleinere kennisleemtes die worden geïnventariseerd op de volgende pagina’s, en die opgevuld kunnen worden door nader onderzoek te (laten) doen én door intensiever gebruik te maken van bestaande data.

Referentie: 
VeiligheidNL in samenwerking met Erasmus MC, AMC Afdeling psychiatrie, AMC Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, AMC Spoedeisende Hulp, Trauma unit AMC en VU Klinische Psychologie | 2014
18 p | Oktober | veiligheid [host]
http://tinyurl.com/p26s28j
Trefwoorden: 
diagnostiek, geweld (ondergaan), geweldsgetroffenen, kinderen, meetinstrumenten, methoden en technieken, ongevallen, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), preventie, psychosociale gevolgen, psychosociale hulpverlening, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, verkeersongevallen, verkeersslachtoffers, volwassenen, ziekenhuizen