Psychische gevolgen van letsel groot

Uit onderzoek van het AMC onder letselslachtoffers van de traumacentra in AMC en VUmc blijkt dat 16% van alle volwassen slachtoffers en bijna 12% van de kinderen een Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) krijgt. In 2012 liepen meer dan 7 miljoen mensen letsel op door ongevallen en geweld.

De psychische gevolgen van deze ongevallen en geweld worden onderschat. Ze leiden tot hoge medische- en verzuimkosten: een eerdere inventarisatie van het Erasmus MC liet zien dat voor ongevallen de psychische gevolgen in totaal even groot zijn als de helft van de ziektelast door de lichamelijke verwondingen.
Snelle opsporing en gepaste nazorg kunnen de psychische gevolgen van letsels verminderen.

 

VeiligheidNL, AMC Spoedeisende Hulp, AMC Psychiatrie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Erasmus MC vragen meer aandacht voor de psychische gevolgen van letsel. Tijdige behandeling kan het leed aanzienlijk verminderen.

Om dit in de praktijk voor elkaar te krijgen, is het nodig om verder in kaart te brengen wat de risicogroepen zijn, bij welke aanpak deze gebaat zijn en wat dit oplevert.

 

Als aftrap daarvoor hebben de samenwerkende organisaties en experts in een whitepaper beschreven wat er bekend is en wat er verder moet gebeuren om de psychische gevolgen van ongevallen en geweld terug te dringen.

Referentie: 
VeiligheidNL | 2014
1 oktober 2014
http://tinyurl.com/ko22etv
Trefwoorden: 
kinderen, nazorg, Onderzoek, ongevallen, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), psychosociale gevolgen, psychosociale hulpverlening, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, samenwerking, volwassenen, ziekenhuizen