Programma kind, gezin en psychotrauma: Behandeling, diagnostiek, training, consultatie en onderzoek

Als expertisecentrum op het gebied van trauma en cultuur en gezinsproblematiek heeft Stichting Centrum ‘45 een passend behandelaanbod voor gezinnen die zijn geraakt door de gevolgen van trauma en/of migratie. Daarnaast wordt specialistische gezinsdiagnostiek geboden, en training en advies gegeven aan professionals die werken met getraumatiseerde gezinnen. Wetenschappelijk onderzoek is een onmisbaar onderdeel van ons werk.
Behandelaanbod voor gezinnen
Voor trauma gerelateerde gezinsproblemen biedt
de combinatie van traumabehandeling en gezinsbehandeling
het beste perspectief op herstel van het gezinsfunctioneren.
Naast individuele traumabehandeling zijn er gezinsbehandelingen
- Multi-family therapy (MFT/IMH) is een combinatie van systeem- en groepstherapie, die gebruik maakt van de aanwezigheid van lotgenoten (andere echtparen of gezinnen) om verandering en verbetering te bereiken. Er is groeiende belangstelling voor en ervaringen zijn erg positief. Gezinsleden leren mentaliseren (leren zien door de ogen van de ander) en de onderlinge steun neemt toe. Er wordt een variant voor ouders met baby's en peuters geboden: de Infant Mental Health-groep (IMH), dagklinische MFT voor 0-5 jaar.
- Klinische opname op de gezinsafdeling
Soms is een korte, intensieve opname (drie maanden) nodig
om beweging te krijgen in een vastgelopen gezinssysteem.
Herstel van hechting en veiligheid staat voorop. Daarnaast leert het gezin mentaliseren en plezier ervaren, leert men met en van andere ouders (elkaar), en komen opvoedvaardig-heden aan bod.
– Poliklinische behandeling voor kinderen en jeugdigen en ouderbegeleiding
Er is individuele traumagerichte behandeling (EMDR, NET, speltherapie, schrijftherapie) mogelijk voor getraumatiseerde kinderen en jeugdigen. Daarnaast kan ouderbegeleiding worden geboden.
Specialistische gezinsdiagnostiek
Goede diagnostiek is essentieel voor een duidelijke indicatiestelling en gerichte behandeling. We bieden één- (en zo nodig meer-) daagse specialistische diagnostiek met betrekking tot gezinsrelaties, waarbij de gevolgen van trauma en migratie voor de relaties binnen het gezin in kaart worden gebracht. Eendaagse diagnostiek kan ook op locatie worden geboden, zoals bij Bureau Jeugdzorg, op school of in een asielzoekerscentrum.
Training en consultatie voor professionals
De complexe en vaak chronische problemen in getraumatiseerde gezinnen vragen om specifieke trainingen. We bieden standaard trainingen aan via RINO Noord-Holland, onder meer over Getraumatiseerde gezinnen (www.Rino.nl). Daarnaast worden trainingen op maat verzorgd, of kunt u bellen voor consultatie. Ook is een combinatie mogelijk van consultatie en een training op locatie.
Onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van ons werk. Het maakt deel uit van de cirkel waarbij innovatieve behandelingen worden aangeboden, maar ook getoetst op hun effectiviteit. Kennis en expertise rond gezinsinteracties bij traumaproblematiek wordt ontwikkeld door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, en verspreid via onderwijs. Stichting Centrum '45 heeft in 2008 het keurmerk TOP GGZ verworven vanwege de structurele verankering van onderzoek en kennisoverdracht binnen de behandeling.
Meer informatie of contact?
De medewerkers van Bureau Aanmelding en Informatie zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 - 15.00 uur via 0800 2 245 245.
Bij aanmelding is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Referentie: 
2014
Factsheet Centrum '45