Preventieve interventies voor het versterken van de psychische gezondheid en veerkracht van statushouders : Wat kunt u inzetten in de gemeente? : Overzicht

Een goede psychische gezondheid maakt integratie en participatie gemakkelijker. Veel vluchtelingen beschikken over een grote veerkracht en het is van belang om deze te behouden en waar mogelijk te versterken. De mate waarin psychische klachten en stoornissen zich voordoen is mede afhankelijk van het hebben van (perspectief op) werk, opleiding of andere vormen van participatie in de samenleving, het ervaren van sociale steun, en het hebben van een sociaal netwerk (met familie en/of vrienden nabij). Voor kinderen geldt dat cohesie en steun binnen het gezin van grote betekenis zijn. Daarnaast zijn preventie, tijdige signalering en het krijgen van goede zorg belangrijk.

Onderdeel van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid statushoudersGeachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Anna de Haan, Evert Bloemen, Joost Beekman en Pauline Tichelman | 2018
24 pagina's | [Utrecht] : Pharos ; [Utrecht] : GGD GHOR Nederland
https://psychotraumanet.org/sites/default/files/documents/handreiking_preventieve_interventie_voor_statushouders.pdf
In samenwerking met regio-coördinatoren Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders, Arq Kenniscentrum Migratie en beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten (te weten Beuningen, Gorinchem, Haarlem, Schiedam en Krimpenerwaard)
Trefwoorden: 
Geestelijke gezondheid, interventies, kinderen, veerkracht, vluchtelingen, volwassenen