Praten met ouders over shame sexting : Nieuwe KIS-toolkit

Meisjes met een Turkse, Marokkaanse of Hindoestaanse achtergrond lopen verhoogd risico op shame sexting, ook in zogenaamde expose-groepen van jonge mannen. Hun reputatieschade en de gevolgen daarvan kunnen groot zijn, vanwege het belang dat de gemeenschap hecht aan de seksuele eer van meisjes en vrouwen. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor chantage en misbruik. En de gevolgen – kans op verstoting of ander eergerelateerd geweld - kunnen groot zijn.

 

Steun van ouders is onmisbaar, gezien de vaak jonge leeftijd van de slachtoffers. Dat is echter niet vanzelfsprekend. Ouders met een migratieachtergrond hebben uit onwennigheid en schaamte vaak moeite met praten over seksualiteit.

 

Om professionals toe te rusten in het voeren van (groeps)gesprekken met ouders ontwikkelde KIS een aantal producten: een brochure, een overzichtskaart en een animatiefilmpje.

Referentie: 
Siham El Moussaoui ; Hilde Bakker | 2021
Utrecht : Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS)
https://www.kis.nl/artikel/praten-met-ouders-over-shame-sexting
Trefwoorden: 
adviezen, cultuur, Cultuursensitieve hulp, Eerwraak, hulpverleners, jongeren, kinderen, Marokkanen, migranten, mishandeling, opvoeding, ouders, psychosociale gevolgen, schaamte, seksualiteit, seksueel geweld, voorlichting, vrijwilligers, vrouwen, vrouwenmishandeling