Praktijkboek psychotrauma

Psychotrauma kent veel gezichten. In dit boek worden de verschillende traumatypen op een rij gezet, van enkelvoudig tot complex trauma en dissociatieve stoornis. Ook gaan de auteurs in op de mogelijkheden van praktisch toepasbare hulp: welke preventieve, eerste opvang- en behandelmogelijkheden zijn er, welke signalen zijn er als het niet goed gaat en wat kunnen de psychische en economische gevolgen zijn. Waar nodig wordt er onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen. Met bijdragen van o.a. Eric Vermetten, Erik de Soir en Jackie June ter Heide.

Amsterdam : Uitgeverij SWP

Auteur(s): 
Ankie Driessen ; Willemien Langeland
Jaartal: 
2017
Trefwoorden: 
adolescenten
behandeling
comorbiditeit
complex trauma
creatieve therapie
diagnostiek
dissociatieve stoornissen
Farmacotherapie
Geestelijke gezondheidszorg
kinderen
lange-termijn effecten
maatschappij
modellen
prevalentie
preventie
psychotrauma
PTSD
rampen
therapie
vluchtelingen
Vroegkinderlijke traumatisering
Verschenen in:
173  |   Amsterdam : Uitgeverij SWP