Plegers van partnergeweld en kindermishandeling : verschillen, overeenkomsten en overlap

Huiselijk geweld vormt een groot probleem met vaak zeer ingrijpende persoonlijke en maatschappelijke gevolgen. Huiselijk geweld kan psychische klachten geven, zoals angst, depressie, posttraumatische stress symptomen, maar ook fysieke gevolgen, zoals blauwe plekken en verwondingen. Daarnaast kunnen extreme vormen van huiselijk geweld zelfs tot de dood leiden. In het huidige onderzoek wordt gekeken naar drie vormen van huiselijk geweld, te weten partnergeweld, kindermishandeling en overlapgeweld. 

Partnergeweld omvat fysiek, emotioneel en seksueel geweld tussen intieme (ex)partners dat de integriteit van de ander aantast. De WHO (2017) definieert kindermishandeling als handelingen van fysieke, emotionele en seksuele verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting, die resulteren in daadwerkelijke of potentiĆ«le schade aan de gezondheid, ontwikkeling of waardigheid van het kind. 

Overlapgeweld betekent het samen voorkomen van partnergeweld en kindermishandeling in een huishouden (ten Boom & Witkamp, 2016). Cijfers van Movisie (2013) suggereren dat ruim vijf procent van de Nederlandse bevolking in de afgelopen vijf jaar slachtoffer is geweest van partnergeweld. Cijfers uit 2010 laten zien dat ruim drie procent van de kinderen is blootgesteld aan een of andere vorm van mishandeling, zoals emotionele of fysieke verwaarlozing. In mindere mate was er sprake van ernstigere vormen van kindermishandeling, zoals emotionele, fysieke of seksuele mishandeling (Alink et al., 2013). 

De precieze prevalentie van partnergeweld en kindermishandeling in de Nederlandse bevolking is lastig te bepalen omdat beide vormen van geweld vaak in de verborgenheid plaatsvinden en omdat ongeveer 80% van het huiselijk geweld niet gerapporteerd wordt. Dit onderzoek richt is op partnergeweld, kindermishandeling en overlapgeweld in de algemene bevolking en is een van de weinige studies die empirisch onderzoek (kwantitatief en kwalitatief) doet naar deze fenomenen.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
K. Woicik, MSc, M. Eisenberg, MSc, V.W.G. Burgers, BSc, D. Tressova-van Veldhoven, MSc, Dr. J.J. Sijtsema, Prof. dr. S. Bogaerts, M.m.v. Dr. K. van Zijp-Lens | 2019
169 pagina's | [Tilburg] : Universiteit van Tilburg
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/02/05/plegers-van-partnergeweld-en-kindermishandeling-verschillen-overeenkomsten-en-overlap/plegers-van-partnergeweld-en-kindermishandeling-verschillen-overeenkomsten-en-overlap.pdf
In opdracht van Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Trefwoorden: 
daders, huiselijk geweld, kindermishandeling, methoden en technieken, Onderzoek, partnergeweld