Persoonlijkheidskenmerken bij patiënten die volledig hersteld zijn van een depressieve stoornis

Achtergrond: Het psychobiologisch persoonlijkheidsmodel ontwikkeld door Cloninger
omvat vier dimensies van temperament en drie dimensies van karakter. Studies hebben aangetoond
dat deze persoonlijkheidsdimensies verschillen tussen patiënten die lijden aan een depressie en
controlepersonen zonder depressie.
Doel: Nagaan of er verschillen bestaan in persoonlijkheidskenmerken tussen personen die in
het verleden een depressieve episode doormaakten en daarvan volledig herstelden, en personen die
nooit depressief geweest zijn.
Methode: De persoonlijkheidsdimensies van 40 patiënten in remissie met een
voorgeschiedenis van depressie en 49 gezonde controlepersonen werden bepaald door gebruik te
maken van de Nederlandstalige vragenlijst van de Temperament and Character Inventory (tci).
Resultaten: De patiënten in remissie vertoonden een significante verhoging op de
temperamentschaal ‘leedvermijdend’ en een statistisch significante daling van de karakterschaal
‘zelfsturend’ ten opzichte van controlepersonen. Deze verhoging gold eveneens voor de subschalen
van ‘leedvermijdend’ en de verlaging gold ook voor vier van de vijf subschalen van ‘zelfsturend’.
conclusie Patiënten in remissie vertonen ten opzichte van controlepersonen een duidelijk
verschil in persoonlijkheidsprofiel zoals gemeten met de tci. Deze verschillen kunnen bijgevolg
niet enkel worden gezien als een tijdelijk fenomeen tijdens de depressieve episode (state-effect). Of
het afwijkende persoonlijkheidsprofiel een gevolg is van het doormaken van een depressie, dan
wel een kwetsbaarheidsfactor die al bestond voor het optreden van de (eerste) depressie, kan uit dit
onderzoek niet worden afgeleid.


Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
S. Wilson, S. van Loo, T. Geuens, S.J. Claes | 2010
In: Tijdschrift voor Psychiatrie = ISSN 0303 7339 | 52 | 1 | 9-16
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_2906pdf.pdf
Trefwoorden: 
depressie, Onderzoek, Persoonlijkheidsdimensies, psychische stoornissen, Temperament and Character Inventory (TCI)