Passende zorg en ondersteuning voor migrantenouderen Aanbevelingen voor optimaliseren zorgstructuur voor toekomstige groepen migrantenouderen met oorlogs- en geweldervaringen

Over deze handreiking

 

In deze handreiking vindt u tips en aanbevelingen over de wijze waarop de beschikbaarheid en bereikbaarheid van passende ondersteuning en zorg bevorderd kan worden voor (toekomstige) groepen ouderen met een niet-westerse achtergrond en oorlog- en geweldservaringen. De aanbevelingen uit deze handreiking zijn bedoeld voor gemeenten en aanbieders van welzijn en zorg, die in hun werk te maken (gaan) krijgen met migrantenouderen met oorlogs- en geweldservaringen. De aanbevelingen zijn tot stand gekomen op basis van de praktijkervaring van Stichting Pelita en een literatuurverkenning.
Wat vindt u in deze handreiking:

1. Ouderen met een migratieachtergrond en oorlogs- en geweldervaringen

2. Stichting Pelita

3. Wat zijn de uitdagingen?

4. Aanbevelingen optimaliseren zorgstructuur

5. Literatuur en informatie

Referentie: 
Stichting Pelita | 2021
9 pagina's | Diemen : Stichting Pelita
https://www.pelita.nl/fileadmin/user_upload/PEL_handreikingPZ.pdf
Trefwoorden: 
cultuur, Cultuursensitieve hulp, families, geweld (ondergaan), gezinnen, migranten, Nederlands-Indie, oorlog, ouderen, ouderenzorg, Stichting Pelita
Affiliatie auteur(s):