Over vergeten slachtoffers van de oorlog

Families kregen in de oorlogsjaren vage brieven thuisgestuurd. Onder welke omstandigheden hun „krankzinnige” of „zwakzinnige” kind in de instelling overleden was, hoorden sommigen pas zeer recent.

De ouders van de zwakbegaafde Annie Kok uit Elst (Utrecht) vertrouwden het niet. Ze hielden haar voor de zekerheid thuis.

Referentie: 
Arie Kok | 2020
Reformatorisch Dagblad, 11 mei 2020
https://www.rd.nl/meer-rd/samenleving/over-vergeten-slachtoffers-van-de-oorlog-1.1661517
Thema-artikel | 75 jaar vrijheid
Trefwoorden: 
families, geschiedenis, gezinsgeheimen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, kinderen, mensen met een verstandelijke beperking, moord, naoorlogstijd, persoonlijke ervaringen, slachtoffers, Tweede Wereldoorlog, verstandelijk gehandicapten