Ouders van suïcidale jongeren en transitiepsychiatrie : ethische en therapeutische uitdagingen

ACHTERGROND

Voor jongeren tussen 15 en 25 jaar met psychische kwetsbaarheden, die de transitie van kinderpsychiatrie naar volwassenenpsychiatrie maken, is er vaak discontinuïteit van zorg. Juist in deze leeftijdsgroep is suïcide één van de voornaamste doodsoorzaken. Hoewel men weet dat ouders belangrijk zijn in het zorgproces bij suïcidale jongeren, stuit de ouderparticipatie tijdens de transitie op verschillende uitdagingen.

DOEL

Het duiden van de ethische, therapeutische en praktische aspecten wat betreft ouders van een suïcidale jongere tijdens de transitie.

METHODE

Een literatuurstudie in de belangrijkste literatuurdatabanken.

RESULTATEN

We vonden geen studies die specifiek focussen op ouderparticipatie bij suïcidale jongeren in de transitiezorg. De wetenschappelijke evidentie om de ouders van suïcidale jongeren te betrekken bij de behandeling is groot, zowel naar uitkomst als naar levenskwaliteit. In de transitiezorg is de betrokkenheid van ouders eveneens belangrijk, maar verschillende barrières zijn aanwezig die deze participatie bemoeilijken.

CONCLUSIE

Ouderparticipatie tijdens de transitiezorg wordt door ethische, therapeutische en praktische kwesties bemoeilijkt. Hiermee rekening houdend moeten ouders in de zorg voor hun kind zo veel mogelijk betrokken worden. Verder dient er ook voldoende aandacht te zijn voor de zorgen en noden van de ouders zelf.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
M. Sabbe, G. Hendrickx, E. Vanlinthout, S. Tremmery | 2020
In: Tijdschrift voor psychiatrie ISSN: 0303-7339 | 62 | 4 | 274 - 282
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/551/articles/12156
Trefwoorden: 
adolescenten, ethiek, jongeren, kinderen, kinderpsychiatrie, literatuuronderzoek, ouders, participatie, Transities, zelfdoding, zelfmoord