Opbrengsten impulstraject Gemeentelijke ondersteuning aan Eritrese nieuwkomers

Gedurende ons werk in de afgelopen twee jaar als regiocoördinator Gezondheid Statushouders merkten wij dat veel gemeenten zorgen hadden over de integratie en participatie van Eritrese nieuwkomers. Tegelijkertijd zien gemeenten de veerkracht en motivatie bij Eritrese nieuwkomers om er in Nederland wat van te maken. De weg daar naartoe is voor velen bezaaid met obstakels.

Soms zijn deze obstakels onnodig ingewikkeld, soms is er intensievere ondersteuning nodig om vaardigheden te ontwikkelen om de obstakels te overwinnen. De vraag daarbij is: waar begint u als u ziet dat een aanpak op meerdere leefgebieden nodig is om de Eritrese nieuwkomers, net als andere statushouders, mee te laten doen in uw gemeente?

Vanuit het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders van de VNG, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn wij daarom gestart met het ontwikkelen van een traject om gemeenten te ondersteunen bij het verbeteren van de gemeentelijke praktijk voor Eritrese nieuwkomers. In juni 2018 leverde een landelijke uitvraag tientallen reacties op vanuit gemeenten. Op basis van deze reacties is het impulstraject ontwikkeld voor de zes geselecteerde gemeenten en zijn de overige gemeenten bijeen gebracht in een kennisnetwerk. 

 

Er is in een korte periode van zes maanden veel werk verzet door de deelnemende gemeenten. Wij hebben daarbij ook dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en materialen die al ontwikkeld waren binnen het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders. Wij willen u daarom aan de hand van mooie praktijkvoorbeelden inspireren over wat er als gemeente mogelijk is om Eritrese nieuwkomers op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. 

 

Wij zijn van mening dat passend beleid maken begint met het leren kennen van de inwoners in uw gemeente. Dé aanpak bestaat niet, net zomin als dé gemeente of dé Eritreeër. Het is van belang om stevig in te zetten op de ondersteuning van statushouders in uw gemeente, waarbij wij in dit traject de focus hebben gelegd op Eritrese nieuwkomers.

 

In 2019 zal het kennisnetwerk en het impulstraject worden voortgezet. Wij hopen u als gemeente te ontmoeten om grote stappen te gaan zetten richting het volwaardig meedoen van Eritrese nieuwkomers in Nederland. Laten we dat vooral samen doen met de Eritrese gemeenschap. Want op basis van wederzijds begrip de handen ineen slaan, is de sleutel tot succes.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jessica Maas, Sanne Kos en Marjolein Martens | 2019
26 pagina's | [Den Haag] : Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
https://vng.nl/files/vng/2019-01_vng_impuls_v8_highres.pdf
Impulstraject Gemeentelijke ondersteuning Eritrese nieuwkomers
Trefwoorden: 
asielzoekers, beleid, Eritrea, gemeenten, integratie, vluchtelingen