Oorlogsgetroffenenwetten : zorgwetten

Als u of iemand in uw familie blijvende geestelijke of lichamelijke gezondheidsklachten heeft die terug te voeren zijn op ervaringen in Nederlands-Indië tussen 1941 en 1954, bestaat er de mogelijkheid om aanspraak te maken op erkenning als oorlogsslachtoffer en toekenning van uitkeringen en voorzieningen in het kader van oorlogsgetroffenenwetgeving. Hiervoor gaat u in gesprek met een rapporteur van Stichting Pelita; de uitkeringen worden toegekend door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) in Leiden. Als u overweegt een aanvraag in te dienen bij een of meer van deze regelingen is het belangrijk om de verschillen tussen de oorlogsgetroffenenwetten te weten, maar ook hoe deze zich onderling tot elkaar verhouden.

 

Met deze handreiking wijzen wij u snel de weg naar de regeling die het beste past bij u, uw familielid of uw cliënt. Elk van deze wetten heeft betrekking op een specifieke periode uit het verleden. Het is mogelijk dat iemand in aanmerking komt voor meerdere van deze oorlogswetten. De handreiking betreft de drie belangrijkste oorlogsgetroffenenwetten die van toepassing zijn op de doelgroep uit het voormalig Nederlands-Indië. Op de SVB-website vindt u daarnaast verdiepingsbrochures, waarin veel gedetailleerder op de oorlogsgetroffenenwetten wordt ingegaan. Daarin kunt u ook de definities van de verschillende categorieën van oorlogsslachtoffers en het onderscheid tussen bijzondere en algemene oorlogsomstandigheden vinden. Onderaan deze handreiking vindt u drie handige links naar deze brochures. 

Referentie: 
Stichting Pelita | 2022
8 pagina's | Diemen : Stichting Pelita
http://www.pelita.nl/fileadmin/user_upload/PEL_handreikingOGW_DEF_09032022.pdf
Trefwoorden: 
gezondheidszorg, Handreikingen, Nederlands-Indie, oorlogsgetroffenen, recht, Tweede Wereldoorlog (1939-1945), wetgeving