Oorlog WOII

Het thema 'oorlog WO II' biedt informatie over de psychosociale  gevolgen van oorlogen en grootschalige conflicten overal ter wereld in de 20e en 21e eeuw. Het gaat hierbij zowel om persoonlijke ervaringen van oorlogs- en geweldsgetroffenen, hulpverleners en militairen als analyses van de verwerking van oorlogen en conflicten door de maatschappij als geheel. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een gevarieerd aantal onderwerpen in relatie tot oorlog en massaal geweld, zoals psychotrauma, behandeling en preventie van PTSS en onderwijs over oorlog. De informatie die wordt aangebonden is afkomstig uit populairwetenschappelijke en journalistieke artikelen uit kranten en tijdschriften, rapporten, boeken en nieuwsberichten.

 

De Tweede Wereldoorlog neemt in de geschiedenis  van de 20e eeuw een prominente positie in. De gevolgen van deze oorlog zijn nog steeds zichtbaar; niet alleen bij de direct betrokkenen, maar ook bij hun nakomelingen. Veel aandacht wordt in deze ontwikkellijn dan ook besteed aan de impact van WO II op het individu en de maatschappij. Wellicht dat de kennis die over de impact van de Tweede Wereldoorlog is opgedaan ook van nut kan zijn bij de bestudering van de gevolgen van andere oorlogen en conflicten.

 

Door Onno Sinke, onderzoeker en beleidsadviseur bij Stichting Pelita en Stichting Impact

Referentie: 
2015