Ongekend Bijzonder : Oral history project

Ongekend Bijzonder is een oral history project. In totaal 248 vluchtelingen, vooral mensen die de afgelopen veertig jaar hun land noodgedwongen moesten verlaten, doen aan het project mee. In diepgaande, gefilmde interviews, vertellen zij hun levensverhaal. De focus ligt op hoe zij in Nederland een nieuw leven hebben opgebouwd en op hun bijdrage aan de vier grote steden van ons land. Bijzondere verhalen zijn het. Van mensen en een achtergrond die we –nog– nauwelijks kennen, vandaar ook de titel van het project. Niet vertelde verhalen zijn het, rond hele herkenbare thema’s zoals werk en familie. Verhalen die ontroeren, verbazen en inspireren en soms ook in verwarring brengen.

Bekijk en beluister de verhalen vooral zelf. Ze bieden een bijzonder en interessante inkijk in het leven van een groep nieuwe Nederlanders. 

Referentie: 
Stichting BMP | 2013
Amsterdam : Stichting BMP
https://ongekendbijzonder.nl/