Ondersteuning aan ouderen in coronatijd : Informatie voor hulpverleners

Ouderen kunnen heftige emoties ervaren wanneer zij in isolatie of quarantaine zitten. Dit betreft met name om ouderen die eenzaamheid ervaren of met psychische/cognitieve problemen, zoals dementie. Ze kunnen angstig zijn, boos, gestrest of geïrriteerd; ze kunnen zich terugtrekken of wantrouwend worden. Bied wanneer nodig emotionele ondersteuning via de eigen sociale kringen (familie, vrienden en buren) en via psychosociale hulpverleners.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises | 2020
1 pagina | Diemen : ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises
https://www.impact-kenniscentrum.nl/sites/default/files/domain-26/documents/ondersteuning_aan_ouderen_in_coronatijd_-_voor_hulpverleners_16032020-26-15859052541140077461.pdf
Trefwoorden: 
cognitieve psychologie, comorbiditeit, COVID-19, crises, hulpverleners, Infectieziekten, ouderen, sociale steun
Affiliatie auteur(s):