NtVP interview met Manik Djelantik : Naar een beter begrip van traumatische rouw

“Ik zou behandelaren adviseren rouw altijd uit te vragen bij mensen die te maken hebben gehad met trauma en verlies”, zegt Manik Djelantik, promovenda bij Arq Nationaal Psychotrauma Centrum en de Universiteit Utrecht. Op vrijdag 6 maart verdedigt zij haar proefschrift, getiteld ‘ Traumatic grief: Connecting prolonged grief, posttraumatic stress, and depression symptoms in traumatically, and non-traumatically bereaved individuals’. In de afgelopen jaren werkte zij onder supervisie van prof. dr. Paul Boelen, prof. dr. Rolf Kleber en prof. dr. Geert Smid aan haar onderzoek. Naast haar werk als onderzoeker is zij ook in opleiding tot psychiater. Wat zijn de belangrijkste bevindingen uit haar onderzoek? En hoe beleeft zij de combinatie van onderzoek en klinisch werk? 

 

 

Referentie: 
Marthe Egberts | 2020
Diemen : Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma
https://www.ntvp.nl/ntvp-interview-met-manik-djelantik-naar-een-beter-begrip-van-traumatische-rouw/
Trefwoorden: 
comorbiditeit, complex trauma, Complexe rouw, depressie, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, rouw, traumatische gebeurtenissen, verkeersslachtoffers, verlies, vluchtelingen