Nog niet ingeburgerd : Onderzoek eerste cohorten Wet Inburgering 2013

Op dit moment zijn er ongeveer 60.000 personen die onder de Wet inburgering 2013 (Wi2013) inburgeringsplichtig zijn geworden, maar nog niet aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan. De cohorten uit recente jaren zijn logischerwijs nog bezig met hun inburgering. De inburgeringstermijn duurt namelijk drie jaar en kan om diverse redenen meerdere keren worden verlengd. Dat inburgeraars uit de eerste cohorten nog niet aan de inburgeringsplicht hebben voldaan, ligt minder voor de hand.

 

In dit onderzoek hebben we – in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – gekeken naar de kleine groep personen die onder de Wet inburgering 2013 zijn ingestroomd in de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 en tot op heden nog niet aan de plicht hebben voldaan. We brachten in kaart wat de redenen zijn waarom dit nog niet is gelukt. We onderzochten ook welke vragen en ondersteuningsbehoeften deze niet-ingeburgerden hebben en welke maatregelen mogelijk zijn om deze groep alsnog en sneller te laten inburgeren. De resultaten van dit onderzoek zijn relevant voor zowel de niet-ingeburgerden uit de eerste vier jaarcohorten, als voor de inburgeraars die tussen 2017 en 20121 inburgeringsplichtig zijn geworden en op dit moment nog bezig zijn met inburgeren onder de Wi2013.

Referentie: 
Marjan de Gruijter, Arwen Hoogenbosch, Ruth Yohannes | 2023
ISBN: 978-94-6409-234-9 | 70 pagina's | Utrecht : Verwey-Jonker Instituut
https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2023/07/322270_Nog-niet-ingeburgerd.pdf
Trefwoorden: 
asielzoekers, methodologie, Nederland, Onderzoek, vluchtelingen