Nieuw standaardwerk voor hedendaags publiek

De opvatting dat het verleden, meer dan het onstuimig geachte heden, houvast kan bieden, blijkt vaak onjuist. Juist wanneer we het verleden herhaaldelijk tegen het licht houden, moeten we onze blik op de geschiedenis – onze bevindingen over de ervaringen van eerdere generaties – geregeld bijstellen. Toch is en blijft er onmiskenbaar behoefte aan kloeke historische standaardwerken waarin auteurs de wezenlijke ontwikkelingen en kenmerken van een bepaalde periode inzichtelijk maken, bij voorkeur voor de eeuwigheid. Exemplarisch voor die behoefte is de populariteit van het werk van Loe de Jong.

Referentie: 
Kees Ribbens | 2019
In: Onderzoek uitgelicht, ISSN 2213-6177 | 8 | 1 | januari
https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/omstanders/nieuw-standaardwerk-voor-hedendaags-publiek/
Column
Trefwoorden: 
Geschiedschrijving, Loe de Jong, Tweede Wereldoorlog (1939-1945)