NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik (derde herziening).

De NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik geeft de huisarts richtlijnen voor het herkennen van, de diagnostiek en het beleid bij patiënten met problematisch alcoholgebruik. De standaard richt zich op de preventie van somatische, psychologische en sociale problemen door het gebruik van alcohol door vroegtijdige herkenning en behandeling van problematisch alcoholgebruik. Bij herziening van de standaard is gekozen om de termen ‘alcoholmisbruik’ en ‘alcoholafhankelijkheid’ te vervangen door ‘stoornissen in het gebruik van alcohol’. Hiermee sluit de standaard aan op de gehanteerde terminologie in de LESA Stoornissen in het gebruik van alcohol, de DSM-5 en de multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol. De standaard maakt onderscheid tussen jongeren en volwassenen met problematisch alcoholgebruik. Bij jongeren bestaat het problematisch alcoholgebruik doorgaans korter en zijn het drinkpatroon (voornamelijk ‘binge’-drinken) en de instandhoudende factoren (bijvoorbeeld groepsdruk) anders dan bij volwassenen. Vanwege een toename van de incidentie van acute alco-holintoxicaties besteedt de standaard hier ook expliciet aandacht aan.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Louwrens Boomsma, Bella Drost, Inger Larsen, Han Luijkx, Gert-Jan Meerkerk, Nynke Valken, Monique Verduijn, Jako Burgers, Gerda van der Weele, Martijn Sijbom | 2014
In: Huisarts en wetenschap = ISSN 0018-7070 | 57 | 12 | december | 638-646
http://www.henw.org/archief/id5926-nhg-standaard-problematisch-alcoholgebruik-derde-herziening.html
Trefwoorden: 
alcoholmisbruik, behandeling, diagnostiek, DSM-5, e-mental health, gesprekstechniek, huisartsen, jongeren, lichaam, medicijnen, Onthoudingsverschijnselen, psychische stoornissen, psychosociale interventies, psychosociale problematiek, Richtlijnen, verslaving